Gefloreerd wordt bij organisatieontwikkeling waarbij locaties, vastgoed en gebruikers veranderen. Huisvestingswensen opstellen en vertalen naar de meest ideale manier van huisvesten zodat commercie kan worden verzorgd en na beoordeling het beste project kan worden gerealiseerd tot en met de inhuizing en ingebruikname.

ORI Vastgoed &
Huisvesting b.v.
T +31 6 513 03 205
E res@ori.nl

 

Jan-Jaap Res

Jan-Jaap Res
LinkedIn

“ Denken en handelen vanuit meerdere perspectieven, weinig ontgaat, altijd paar stappen vooruit geschakeld! Dit geeft voorsprong.”